Denné tábory

Denné KELOLAND TÁBORY  sú zamerané na bohatý program, ktorý sa snažíme koncipovať tak, aby deti boli čo najviac vo voľnej prírode a na čerstvom vzduchu.

Každým rokom pridávame nové miesta, nové animačné programy a nové atrakcie, ktoré s deťmi navštevujeme. Snažíme sa inovovať, aby dieťa, ktoré navštívi opätovne KELOLAND, nemalo rovnaký program, ako predošlí turnus a predošlý rok v tábore.

Uvedomujeme si našu zodpovednosť za deti a preto dbáme aj na výber animátorov a pedagógov. Dbáme na to, aby na prislúchajúci počet detí v tábore bol adekvátni počet dozorujúcich pedagógov a animátorov. Nemáme problém veci pozmeniť a prispôsobiť požiadavkám, ako napríklad pri strave, kedy mnoho detí má problémy s intoleranciou a alergiami. Vieme pozmeniť termín, ak by dieťa napríklad ochorelo. Vieme  sa dohodnúť aj na tom, ak by sa nedalo nastúpiť s rôznych objektívnych dôvodov do tábora na kompenzácii a presunu termínu aj na zimnú sezónu v lyžiarskej škole, alebo presunúť termín na ďalšiu sezónu.


Škola v prírode

Denné tábory 2023

Termíny:
3.7.2023 – 7.7.2023
10.7.2023 – 14.7.2023
17.7.2023 – 21.7.2023
31.7.2023 – 4.8.2023
7.8.2023 – 11.8.2023
14.8.2023 – 18.8.2023