Keloland

About Us
About Us
About Us
About Us
KELOLAND.SK

Čo je KELOland?

Letné a zimné obdobie je znamením pestrého programu pre každé dieťa, ktoré navštívi KELOLAND.

Prvým dňom v KELOLANDE sa stáva každé dieťa malým kelolanďákom.

Počas horúcich letných dní sa deťom venujú skúsení animátori v týždňových pobytových táboroch, ktoré máme v čarovnom prostredí v areály RIEČKY KELOLAND.

Tí, ktorí sa neodhodlajú na pobytový tábor v KELOLANDE, nemusia byť smutní, pretože inštruktori sa venujú deťom aj v DENNOM KELOLANDE, ktorý je čarovný tým, že sa každý deň odohráva v novom prostredí, ktoré prináša so sebou veľa nových zážitkov a kamarátstiev.

Po zavŕšení letných dní v KELOLANDE sa kelolanďáci môžu tešiť na zimné obdobie plné snehu. V KELOLANDE v škole KELO-ski Academy sa nielen kelolanďákom ale aj ich rodičom budú venovať skúsení inštruktori zjazdového lyžovania a snowboardingu.

KELOLAND je tím mladých ľudí, ktorých teší práca s deťmi. Teší nás, ak je každé dieťa spokojné zo zážitkov, ktoré si odnesie domov a zároveň smutné, že sa dni v KELOLANDE skončili. To je pozitívna predzvesť toho, že sa nevidíme spolu naposledy a že v ZIMNOM alebo LETNOM KELOLANDE sa vidíme opäť

About Us
About Us
About Us
About Us